تیم مدیریت

مسعود عباسی نژاد

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مهندس اردشیر زمانی

مدیریت کارخانه

مجید اسعدی پهرآباد

مدیر مالی

حسین ولی قیداری

مدیرتامین وتدارکات

علیرضا آرین

سرپرست اداره بازاریابی و فروش

مرتضی مهری

مدیر تولید

سردارعلی عیوضی

مدیر مکانیک

ابراهیم یوزباشی

مدیر کنترل کیفی و آزمایشگاه

بهرام شریفی

مدیر فنی و مهندسی

بهزاد شکیبا

مدیر منابع انسانی

حسین بهرامی بندری

مدیر HSE