اعضای هیئت مدیره

مسعود عباسی نژاد

مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره

متولد1344-مشهد* کارشناسی ارشد مکانیک سوابق: مدیرکارخانه سیمان ایلام، مدیرکاخانه سیمان نهاوند، مدیرکارخانه سیمان زنجان مدیرکارخانه مجتمع سیمان شرق

افشار ابراهیم نژاد

عضو هیئت مدیره

متولد-1350رودسر*دکتری حرفه ای DBAسوابق:مدیربازرگانی سیمان خاش،مدیربازرگانی سیمان هرمزگان،مدیربازرگانی سیمان دشتستان،معاون بازرگانی سیمان زابل،معاون بازرگانی سیمان غرب آسیا،معاون اجرایی و قائم مقام مدیرعامل سیمان نهاوند،معاون بازرگانی سیمان گیلان سبز

زهرا درویش کلیسا

عضو هئیت مدیره

متولد1354-ارومیه* لیسانس حسابداری سوابق: عضوهیات مدیره سیمان خزر، عضو هیات مدیره شرکت آذریت، مدیرمالی سیمان سفید ارومیه، عضوکمیته حسابرسی سیمان صوفیان، مدیرمالی سیمان ارومیه

محمد غفاری

عضو هیئت مدیره

متولد1355زنجان-دکترای علوم سیاسی مدیرعامل شرکت پخش البرززنجان مدیرعامل شرکت پخش البرزقزوین مشاورتنظیم بازار و اقتصادی استاندار زنجان